Tag Archives: โรงงานผลิตอาหารเสริม

ความแตกต่างของสินค้า จากโรงงานผลิตอาหารเสริมในไทย-ต่างชาติ

ความแตกต่างของสินค้า จากโรงงานผลิตอาหารเสริมในไทย-ต่างชาติ

            โดยปกติแล้วสินค้าที่ผลิตโดยโรงงานผลิตอาหารเสริมของต่างประเทศ จะมีจำเม็ดมากกว่า หรือถูกบรรจุลงในขวดขนาดใหญ่กว่า แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดของอาหารเสริมตัวนั้น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดส่งแล้วไม่ต้องซื้อบ่อย ๆ เนื่องจากค่าขนส่งในต่างประเทศค่อนข้างสูงกว่าและใช้เวลานาน

จึงทำให้อาหารเสริมที่ผลิตจากโรงงานต่างประเทศมีราคาสูงมาก แต่หากลองนับดูปริมาณ เช่น เม็ด จะพบว่ามีราคาต่อเม็ดถูกกว่ามาก หรืออาหารเสริมจากต่างประเทศมีปริมาณของสารสำคัญต่อเม็ดมากกว่า เมื่อลองตรวจสอบปริมาณของสารที่เป็นส่วนประกอบ จะรู้ว่าของจากต่างประเทศนั้นถูกกว่ามาก นอกจากนี้ปริมาณของสารในอาหารเสริมของต่างประเทศยังมีมากกว่าแน่นอน จึงมั่นใจได้ว่าปริมาณที่ได้รับนั้น เท่ากับที่ฉลากระบุไว้อย่างแน่นอน

เหตุใดสินค้าจากโรงงานผลิตอาหารเสริมของต่างประเทศ จึงเป็นเช่นนี้

เป็นผลมาจากระบบมาตรฐานในกระบวนการทำงานของไทยและเมืองนอก มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งในต่างประเทศนั้น มีกำหนดเรื่องของมาตรการ หรือระบบการทำงานต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและเคร่งครัดสูงกกว่ามาก เมื่อโรงงานจากประเทศทำเรื่องขอขึ้นทะเบียนสินค้าเป็นอาหารเสริมทุกครั้ง อาหารเสริมที่ถูกผลิตมาก็จะต้องได้มาตราฐานและมีปริมาณของสารตรงตามที่ฉลากระบุเอาไว้อย่างถูกต้อง

ซึ่ง FDA หรือ องค์การอาหารและยาของต่างประเทศ ก็จะดำเนินการสุ่มตรวจโรงงานผลิตอาหารเสริมอยู่เป็นประจำ เนื่องจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิตสามารถเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ กับโรงงานขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม โรงงานจากต่างประเทศก็ไม่มีความจำเป็นยื่นเรื่องขออนุญาต แต่ก็ต้องมี GMP หรือ USP ในขั้นตอนการผลิต ด้วยเหตุนี้จึงทำให้โรงงานจากอเมริกา เป็นประเทศที่สามารถผลิกตอาหารเสริมได้มีคุณภาพดีที่สุดในโลก

นอกจากคุณภาพแล้ว สารที่ใส่ลงไปในสินค้ายังมีอยู่หลายเกรดอีกด้วย เช่นของจีน ญี่ปุ่น หรืออะอเมริการ ก็ยังมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งการตรวจสอบดูว่าอาหารเสริมตัวนั้น มีการใส่สารอะไรลงไป ด้วยการตรวจสอบดู อย.ของประเทศนั้น ๆ สำหรับคุณสมัติของสารส่วนมาก ที่นิยมใส่ไปอาหารเสริมนั้น ก็ประกอบไปด้วย

– วิตามินที่ถูผลิตขึ้ง ด้วยกรรมวิธี Pharmaceutical Grade ที่มีความคงตัวสูง ไม่ถูกทำลายได้ง่ายจากระบบย่อยอาหาร

-วิตามินแบบ Free-from ช่าวให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำสารอาหารที่ได้รับไปใช้ได้ทันที

-วิตามิน สูตร Time-release formulations ที่ช่วยให้การออกฤทธิ์ในร่างกาย ยาวนานกว่า 8-10 ชั่วโมง ซึ่งร่างกายจะได้รับประโยชน์ก็ต่อเมื่ออาหารเสริมนั้น ต้องอยู่ในรูปของวิตามินซีที่ละลายน้ำได้เท่านั้น

สามารถรู้ได้งานว่าสินค้าจากโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ทานไป เป็นจริงตามที่โฆษณาไว้

– มีสถานตั้งของโรงงานผลิตอาหารเสริม หรือชื่อบริษัทผู้เป็น Distributor ระบุอยู่บนฉลาก ที่สำคัญต้องสถานที่ระบุไว้ต้องสามารถค้นเจอได้ด้วยเครื่องมือค้นหาอย่าง “Google” อีกด้วย

โรงงานผลิตอาหารเสริม หรือบริษัทผู้เป็น Distributor ที่ค้นเจอใน Google ต้องมีความเกี่ยวข้องกับอาหารเสริมด้วย คือ ถ้าไม่เป็นโรงงานจำหน่ายก็ต้องเป็นเว็บไซด์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเสริม

-ปริมาณของสารที่ระบุอยู่บนฉลาก ต้องมีความสัมพันธ์กับขนาดสินค้า

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ http://bionaturalworld.com/