About US

แหล่งรวมเรื่องน่ารู้ สาระดีๆ การดูแลเลี้ยงดูเด็ก การศึกษาพัฒนาการ โดยผ่านวิธีต่างๆ เริ่มตั้งแต่แรกเกิด ทุกช่วงวัย การเลือกของเล่น โรงเรียน เราจะนำความรู้ เคล็บลับในการดูแลเด็กมาบอกกัน ให้พ่อแม่มือใหม่ได้พบกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้การเลี้ยงลูกเป็นเรื่องง่าย

โดยเฉพาะการเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนที่ดีในสังคม รู้จักหน้าที่ของตนเอง เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องปลูกฝัง โดยการศึกษาหาข้อมูลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ เหมาะสำหรับคนทุกช่วงวัย ยิ่งถ้าเด็กใกล้เข้าวัยเรียน การเลือกสถานศึกษาเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่ง นั้นคือสิ่งที่จะหล่อหลอมให้เด็กเป็นคนที่ดี ผ่านการปลูกฝังจากโรงเรียนและสังคม พ่อแม่เป็นคนที่ต้องตัดสินใจ ว่าอยากให้ลูกดำเนินไปไหนทิศทางใด ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเราเท่านั้น มาเดินไปพร้อมกัน ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ ในการเลี้ยงดูคนที่เรารัก