Category Archives: จักรยานออกกำลังกาย

“เจริญสุขมงคลจิต” สนามจักรยานออกกำลังกายระดับสากล แห่งแรกในไทย

“เจริญสุขมงคลจิต” สนามจักรยานออกกำลังกายระดับสากล แห่งแรกในไทย

            สนามลู่ปั่นจักรยานออกกำลังกาย “เจริญสุขมงคลจิต” มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า “HAPPY AND HEALTHY BIKE LANE” ซึ่งเป็นนามพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10 สำหรับการก่อสร้างตัวสนาม เป็นความร่วมมือกันระหว่าง บ.การท่าอากาศยานไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ต้องการส่งเสริมให้ทุกคนมีความสนใจออกกำลังกาย ด้วยการปั่นจักรยานกันมากยิ่งขึ้น

แต่เดิมสนามลู่ปั่นจักรยานออกกำลังกาย “เจริญสุขมงคลจิต” มีชื่อเรียกติดปากนักปั่นว่า “สนามเขียว” เนื่องจากที่ลู่ปั่นทั้งหมดถูกทากลบด้วยสีเขียว หลังจากนั้นได้ทำการปิดปรับปรุงหลายครั้ง เพื่อพัฒนาตัวพื้นผิวสนามปั่นรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

สำหรับตัวลู่ปั่นจักรยานออกกำลังกาย ถูกสร้างขึ้นล้อมรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมด โดยมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.5 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีลู่ปั่นซ้อมขนาดเล็กระยะ 1.6 กิโลเมตร พร้อมด้วยไหล่ทางสำหรับวิ่งออกกำลังกาย ขณะเดียวกันตลอดทั้งเส้นทาง ก็จะมีจุดให้นักปั่นได้แวะ รวมถึงห้องสุขา

ขั้นตอนเข้าใช้งานสนามปั่นจักรยานออกกำลังกาย “เจริญสุขมงคลจิต”

คนที่จะเข้ามาใช้งาน ภายในสนามปั่นจักรยานออกกำลังกาย “เจริญสุขมงคลจิต” จะต้องนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียน เพื่อนำมาแรกสายข้อมืออัจฉริยะ หรือที่เรียกว่า “Snap” ก่อนเข้าสู่สนาม ซึ่งสายข้อมือนี้ จะเป็นตัวบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ปั่น

เมื่อปี 2557 ที่ผ่าน สนามปั่นจักรยานออกกำลังกาย “เจริญสุขมงคลจิต” เคยเข้ามาติดอันดับ 1 ใน 5 เส้นทางปั่นจักรยานในสนามบินที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ CNN สำหรับคนที่สนใจ ก็สามารถเข้ามาใช้งานสนามได้ทุกวัน ตั่งแต่เวลา 06.00-21.00 น.

นักปั่นทีมชาติไทย ก็เคยมาใช้บริการสนามจักรยานออกกำลังกายแห่งนี้

วิสุทธิ์ กสิยะพัท หรือ โค้ชตั้ม ผู้ฝึกสอนจักรยานทีมชาติไทย ที่เคยใช้บริการสนามจักรยานออกกำลังกายแห่งนี้ เผยว่า ทีมชาติไทยทุกคน หากจะหาที่ซ้อมในกรุงเทพฯ จะต้องเป็นสนามแห่งนี้เท่านั้น เนื่องจากมีความปลอดภัยสูงมาก “สนามแห่งนี้ ห้ามไม่ให้มียานพาหนะอื่นใด ที่ไม่ใช่จักรยานเข้าในสนามเด็ดขาด ดังนั้นนักปั่นทีมชาติจึงต้องมาซ้อมที่นี่ และหากผมอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ก็จะมาปั่นที่นี่เกือบทุกวัน” โค้ชตั้ม กล่าว

โค้ชตั้ม ยังได้เปรียบเทียบสนามจักรยานออกกำลังกายแห่งนี้ กับสนามจักรยานทางเลียบแม่น้ำฮาน ของเกาหลีใต้ด้วย โดยเผยว่า เส้นทางจักรยานเลียบแม่น้ำฮานที่เกาหลีใต้ นับเป็นหนึ่งในเลนจักรยานที่ยอดเยี่ยมและเป็นแบบอย่างของเส้นทางปั่นจักรยานในเอเชีย ซึ่งสนามเจริญสุขมงคลจิต ให้บรรยากาศที่ไม่แตกต่างกัน