สัญญานอันตราย ส่อแววให้เปลี่ยนสำนักงานบัญชี

สัญญานอันตราย ส่อแววให้เปลี่ยนสำนักงานบัญชี

สัญญานอันตราย ส่อแววให้เปลี่ยนสำนักงานบัญชี

            บรรดาผู้ประกอบการที่กำลังดำเนินธุรกิจอยู่ ต้องทราบดีว่าการวางแผนทำบัญชีมีความสำคัญขนาดไหน เพราะงานบัญชีต้องอาศัยความระเอียดรอบคอบสูง ข้อมูลทุกอย่างผิดพลาดไม่ได้ และต้องตรงต่อเวลาด้วย สิ่งเหล่านี้ คือเหตุผลที่บริษัทส่วนใหญ่ตัดสินใจเข้าใช้บริการกับสำนักงานจัดทำบัญชี

ประโยชน์ที่บริษัทได้รับ เมื่อเข้าใช้บริการกับสำนักงานบัญชี

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ หรือ SME มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง ที่ควรเข้าใช้บริการสำนักงานบัญชี เนื่องจากส่วนมากเพิ่มเปิดกิจการมาได้ไม่นาน เพื่อช่วยวางระบบต่าง ๆ ให้ ซึ่งเปรียบเสมือนมีที่ปรึกษาบัญชีส่วนตัว เนื่องจากเจ้าหน้าสามารถให้คำนำแนะนำที่ถูกต้องในการวางแผนบัญชีได้

ที่สำคัญสำนักงานบัญชี ยังมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการจ้างพนักงานบัญชีประบริษัทอีกด้วย จึงส่งผลให้เจ้าของกิจการจำนวนมากเกิดความไว้วางใจจ้างสำนักงานจัดบัญชีภายนอก เพื่อมารับหน้าที่วางระบบบัญชีให้ ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณได้เป็นอย่างดี

สัญญานเตือน 8 ประการ ที่บ่งบอกว่าควรเปลี่ยนสำนักงานบัญชีโดยด่วน

อย่างไรก็ตาม แม้สำนักงานบัญชีสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบรรดาผู้ประกอบการ SME ได้ค่อนข้างมาก ทว่าในทางปฏิบัติยังคงพบกับปัญหาของการทำบัญชีที่เกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อย ๆ ทำให้ในบางครั้งอาจนำมาซึ่งปัญหาที่สร้างเสียหายให้กับเจ้าของบริษัทด้วย

ตัวอย่างเช่น ถูกเจ้าหน้าที่สรรพกรตรวจสอบว่าขั้นตอนการจัดทำบัญชีไม่มีความโปร่งใสหลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงต้องเสียค่าปรับอยู่เป็นประจำ หากเป็นเช่นนี้ เจ้าของกิจการไม่ควนนิ่งนอนใจเด็ดขาด เพราะอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่ใหญ่โตได้ ดังเช่น 8 สัญญาณต่อไปนี้ ที่บ่องบอกว่า เจ้าของ SME ควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนสำนักงานจัดทำบัญชีโดยด่วน

1.บอกค่าใช้จ่ายไม่ขัดเจน: ตามปกติแล้วการว่าจ้างสำนักงานจัดทำบัญชีอยู่ที่ความยากง่าย ปริมาณเอกสาร ขอบเขตของงาน ซึ่งสำนักงานฯที่ดีนั้น ต้องทำการแจ้งค่าใช้จ่ายและเงือนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน ซึ่งผู้ประกอบ SME ควรสอบถามให้ละเอียด

2.ส่งเอกสารล่าช้า หรือไม่นำส่งเอกสารเลย: ทั้งประกันสังคม ภงด. หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ต้องเข้ายื่นต่อกรมสรรพกร เนื่องจากการนำส่งเอกสารล่าช้าทำให้บริษัทเสียค่าปรับ รวมถึงอาจกระทบต่อการใช้สิทธิ์ประกันสังคมของพนักงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานใหม่

3.ไม่มีเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการยืนยันจ่ายภาษี: สำนักงานจัดทำบัญชีที่ไปเสียภาษีทุกครั้ง ต้องได้รับใบเสร็จกลับมา โดยทุกครั้งที่จ่ายผู้ประกอบการสามารถเรียกดูเอกสารได้ในทันที

4.ตรวจสอบงานไม่คืบหน้า: ตามปกติแล้วที่ของสำนักงานจัดทำบัญชีได้ถูกแบ่งไว้ชัดเจนแล้ว หากผู้ประกอบการตรวจสอบพบว่าไม่มีความคืบหน้าใดใดทั้งสิ้น ให้ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุทันที

5.ขั้นตอนทำงานไม่เป็นระบบ: เช่น ติดต่อยาก รับเอกสารแล้วไม่ยืนยัน ทำเอกสารหาย ไม่มีการบอกวันเวลาหยุดประชุมบริษัทในช่วงปิดงบประจำปี หรือเรียกเก็บค่าปิดบัญชี เป็นต้น

6.ปิดบัญชีผิด หรือปิดไม่ตรง: ปัญหานี้อาจเกิดจากพนักงานตรวจที่มีประสบการณ์น้อย มีพนักงานไม่เพียงพอ หรือเกิดจากความไม่ใส่ใจของพนักงานเอง

7.แนะนำให้ผู้ประกอบการเลี่ยงภาษี: สำนักงานจัดทำบัญชีที่ดี ต้องไม่มีคำเชิญชวนผู้ประกอบการให้เลี่ยงภาษี ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบประเทศอย่างยิ่ง

8.สำนักงานบัญชีร่วมกับกรมสรรพากรคิดค่าบริการสูง: ถึงแม้ผู้ประกอบการได้ว่าจ้างบริษัทมาจัดทำบัญชีให้แล้ว ก็ไม่ควรชะล่าใจ หมั่นตรวจสอบเอกสารและข้อมูลเสมอ เพื่อหาความผิดปกติของค่าใช้จ่าย.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความอย่างเป็นทางการ https://www.accountchannels.com/