Category Archives: นำเข้าสินค้าจากจีน

ตลาดจีนและไทย แนวโน้มน่าจับตานำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาไทย

ตลาดจีนและไทย แนวโน้มน่าจับตานำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาไทย

            ไทยและจีนมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น และมีการติดต่อค้าขายกันมาช้านาน ซึ่งการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมายังประเทศไทยมีมาตั้งแต่แรกเริ่มบันทึกประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัย จวบจนกระทั่งปัจจุบัน ไทยและจีน ก็ยังคงความสัมพันธ์อันดีติดต่อค้าขายกันอยู่เรื่อยมา

ประเทศไทยมีอัตรานำเข้าสินค้าจากประเทศจีน มากกว่าประเทศอื่น ๆ

“ทราบหรือไม่? จากสถิติการนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศ ไทยยังคงนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนเป็นอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน”

สำหรับสถิติการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน มีมูลค่าสูงยิ่งกว่าการนำเข้าสินค้าจากอเมริกา ที่อยู่ในอันดับ 3 มากถึง 3-4 เท่า เลยทีเดียว ตามมาด้วยที่อันดับ 2 ได้แก่ประเทศญี่ปุ่น อันดับ 4 ประเทศมาเลเซีย และอันดับ 5 คือเกาหลีใต้ (ต้องขอกราบขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร) จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการนำเข้าสินค้าของไทยส่วนใหญ่ยังคงเป็นสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านในแถบภูมิภาคเอเชียด้วยกันแทบทั้งสิ้น

มีอะไรบ้างที่ไทยนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน

สำหรับการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมายังประเทศไทยนั้น ค่อนข้างครอบคลุบทุกอย่างในตลาดธุรกิจ แต่ทว่าสินค้าหลัก ก็ไม่พ้นวัตถุดิบทางด้านอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ, เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ, เคมีภัณฑ์, เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์, ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ฯลฯ

สินค้าเหล่านี้อยู่ในหมวดหมู่ประเภทสินค้าที่ไทยนำเข้าจากต่างประเทศ ในอันดับที่ 2-5 และ 7 เรียงตามลำดับ นับเป็นเม็ดเงินที่สูงมาก และเมื่อมองถึงแนวโน้มการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนในอนาคต มีอยู่หนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจ ซึ่งแต่เดิมนั้นสินค้าจากจีนขึ้นชื่อเรื่องการ Copy Grade A แต่ทว่าในปัจจุบันนั้น รัฐบาลจีนเริ่มควบคุมเข้มงวดเรื่องลิขสิทธิ์มากขึ้น และประชาชนในจีนเองก็เริ่มตื่นตัวในเรื่องของการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ รวมถึงการจดสิทธิบัตรด้านนวัตกรรมของสินค้า จากเดิมในปี 2010 สถิติการจดสิทธิบัตรด้านทรัพย์สินทางปัญญาในจำนวนประชากร 10000 คน จะอยู่ที่ 1.7 รายการ แต่ทว่าในปี 2017 ที่ผ่านมา พบว่าสถิติเพิ่มขึ้นเป็น 9.8 รายการ หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 6 เท่า

แนวโน้มเช่นนี้ทำให้เกิดยุคสมัยใหม่ของการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน

เคยมีคนจำกัดความไว้ว่า “ยุคนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” แต่ถึงอย่างไร ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าในอนาคต ประเทศจีนจะมีสินค้าและนวัตกรรมอะไรใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ มาให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน มาตีตลาดภายในประเทศไทยได้บ้าง

ขั้นตอนในการนำเข้าสินค้าจากจีน มายังประเทศไทย

ขั้นตอนในการนำเข้าสินค้าจากจีน มายังประเทศไทย

            ในการนำเข้าสินค้าจากจีนมาสู่ประเทศไทยนั้น หากคุณมีความต้องการนำเข้าเองโดยไม่ผ่านตัวกลาง หรือบริษัทนำเข้าสินค้าต่าง ๆ คุณอาจจะเจอกับกระบวนการขั้นตอนที่ยุงยาก สลับซับซ้อนได้ เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้า แล้วชำระเงินเรียบร้อยแล้วนั้น คุณมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ และข้อมูลที่สำคัญในการนำเข้าสินค้าจากจีน ไล่ตั่งแต่ใบขนสินค้า ใบตราสินค้า บัญชีราคาสินค้า บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ รวมถึงใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมในการนำเข้า และอื่น ๆ เช่น แคตตาล็อก เอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น

นอกจากนี้แล้วกระบวนการในการลำเลียงสินค้าก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งการขนส่งสินค้าจากจีนมายังประเทศไทยนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญ ซึ่งจะมีให้เลือกทั้งสิ้น 3 ประเภทดังนี้

1.นำเข้าสินค้าจากจีนผ่านทางเรือขนส่งสินค้า

ในการขนส่งด้วยเรือนั้น จะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 10-15 วัน เหมาะสำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และต้องใช้ความระมัดระวังในการขนส่งที่มากกว่าปกติ นอกจากนี้การนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านทางเรือขนส่งนั้นสามารถลำเลียงได้ในปริมาณมาก บวกกับค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางเรือที่ถูกกว่าประเภทอื่น จึงสามารถลดต้นทุนได้ แต่ก็แลกกับเวลาในการขนส่งที่นานกว่าประเภทอื่นอย่างเห็นได้ชัด

2.นำเข้าสินค้าจากจีนผ่านทางอากาศ

สำหรับการขนส่งทางอากาศ หรือผ่านทางเครื่องบินนั้น จะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นเพียง 3-5 วันเท่านั้น เป็นการขนส่งแบบรวดเร็วเร่งด่วนเป็นอย่างมาก ถือเป็นวิธีการนำเข้าสินค้าจากจีนที่เน้นความสะดวกรวดเร็วเป็นหลัก แต่ทว่าในความรวดเร็วนี้ ก็จะแลกมากับราคาที่ค่อนข้างแพงกว่าการขนส่งแบบอื่น

3.นำเข้าสินค้าจากจีนผ่านทางรถ

จะใช้ระยะเวลาในการขนส่งทางรถทั้งสิ้น 5-7 วันด้วยกัน ระยะเวลาถือว่าไม่นานมาก และมีความแน่นอน อีกทั้งค่าขนส่งยังไม่แพงอีกด้วย การนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านทางรถจึงเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ที่สำคัญการขนส่งแบบนี้ยังเหมาะกับสินค้าทุกประเภทอีกด้วย แต่สินค้าที่ว่านั้นต้องมีขนาดที่ไม่ใหญ่โตจนเกินไป ไม่แตกหัก หรือชำรุดได้ง่าย สำหรับสินค้าที่แตกหัก หรือเกิดการชำรุดได้ง่ายนั้น จะมีตีลังขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะกับรูปทรงของชนิดสินค้า และเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

เมื่อนำเข้าสินค้าจากจีนมายังประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายจะต้องผ่านการตรวจตรากับกรมศุลกากรก่อน โดยสินค้าจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกับชำระภาษีอย่างถูกต้อง ก่อนจะไปแจกจ่ายสู่มือผู้รับต่อไป

ธุรกิจการนำเข้าสินค้าจากจีน

              ธุรกิจการนำเข้าสินค้าจากจีนกลายเป็นธุรกิจที่ง่ายๆ ซึ่งไม่ยุ่งยากเหมือนสมัยก่อน เนื่องจากมีช่องทางการติดต่อ สั่งซื้อเป็นแบบออนไลน์ สำหรับคนที่กำลังมองหาสินค้านำเข้าจากจีนมาขายในประเทศไทย ซึ่งเป็นธุรกิจที่ซื้อมา-ขายไป โดยสินค้าจะมีความแตกต่างกันไปทั้งทางด้านคุณภาพและเสน่ห์ที่แตกต่างกัน ธุรกิจนี้จึงมีลู่ทางและต่อยอดได้มากและหลายช่องทาง

                การนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นธุรกิจที่ซื้อขายสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นสินค้าที่หายากหรือสินค้าที่มีต้นทุนที่ถูกมาขายในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากทางเรือของประเทศจีน หรือผ่านทางเครื่องบิน ซึ่งสินค้าเหล่านี้จะมาจากโรงงานโดยตรงเพื่อจะได้ราคาต้นทุนที่ถูกกว่าเดิม ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทขนส่งเกิดขึ้นมากมายให้สำหรับเลือกใช้บริการทำให้เป็นช่องทางที่ง่ายสำหรับการสั่งซื้อ แต่ราคาก็จะแตกต่างกันออกไป ตามรูแปบบของการขนส่ง เช่น การคิดจากระยะทาง หรือคิดจากน้ำหนักสินค้า หากต้องการจะใช้บริการควรเลือกบริษัทขนส่งที่เหมาะกับสินค้าของเรา
โดยสินค้าที่นิยมนำเข้ามาขายในไทยค่อนข้างหลากหลาย แต่จะมีสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนี้

  • สินค้าหมวดเครื่องมือการสื่อสาร

กลุ่ม Accessories ที่เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร เช่น เคสโทรศัพท์ สายชาร์จ Power Bank หากมีการนำเข้าสินค้าจากจีนเข้ามาขายในไทยจะมีการซื้อขายที่หมดอย่างรวดเร็ว

  • สินค้ากลุ่มเซรามิค

เป็นสินค้าที่ขายดีคือกลุ่มของผลิตภัณฑ์เซรามิค ไม่ว่าจะเป็น ถ้วย โถ ชาม แจกันทั้งหลายหรือแม้แต่หยกที่มีความนิยมเป็นอย่างมากหากเป็นสินค้านำเข้าจากจีนเพราะถือว่ามีคุณภาพหรืออาจจะเป็นไม้แกะสลัก

  • สินค้าหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า

Accessories ในหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องคิดเลข เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องเล่นวีดิโอเกม โดยสินค้ากลุ่มนี้มีราคาถูก โดยส่วนมากจะอยู่บริเวณกวางตุ้ง หรือเซี่ยงไฮ้

  • สิ้นค้ากลุ่มเสื้อผ้า

สำหรับสินค้านำเข้าจากจีนที่นิยมเป็นอย่างมากในตลาดไทยนั่นก็คือเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า โดยสินค้าเหล่านี้จะมีการขายออนไลน์ ตามร้านค้า ในแฟนเพจต่างๆ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะชุดแต่งงาน