ตลาดจีนและไทย แนวโน้มน่าจับตานำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาไทย

ตลาดจีนและไทย แนวโน้มน่าจับตานำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาไทย

ตลาดจีนและไทย แนวโน้มน่าจับตานำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาไทย

            ไทยและจีนมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น และมีการติดต่อค้าขายกันมาช้านาน ซึ่งการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมายังประเทศไทยมีมาตั้งแต่แรกเริ่มบันทึกประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัย จวบจนกระทั่งปัจจุบัน ไทยและจีน ก็ยังคงความสัมพันธ์อันดีติดต่อค้าขายกันอยู่เรื่อยมา

ประเทศไทยมีอัตรานำเข้าสินค้าจากประเทศจีน มากกว่าประเทศอื่น ๆ

“ทราบหรือไม่? จากสถิติการนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศ ไทยยังคงนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนเป็นอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน”

สำหรับสถิติการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน มีมูลค่าสูงยิ่งกว่าการนำเข้าสินค้าจากอเมริกา ที่อยู่ในอันดับ 3 มากถึง 3-4 เท่า เลยทีเดียว ตามมาด้วยที่อันดับ 2 ได้แก่ประเทศญี่ปุ่น อันดับ 4 ประเทศมาเลเซีย และอันดับ 5 คือเกาหลีใต้ (ต้องขอกราบขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร) จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการนำเข้าสินค้าของไทยส่วนใหญ่ยังคงเป็นสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านในแถบภูมิภาคเอเชียด้วยกันแทบทั้งสิ้น

มีอะไรบ้างที่ไทยนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน

สำหรับการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมายังประเทศไทยนั้น ค่อนข้างครอบคลุบทุกอย่างในตลาดธุรกิจ แต่ทว่าสินค้าหลัก ก็ไม่พ้นวัตถุดิบทางด้านอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ, เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ, เคมีภัณฑ์, เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์, ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ ฯลฯ

สินค้าเหล่านี้อยู่ในหมวดหมู่ประเภทสินค้าที่ไทยนำเข้าจากต่างประเทศ ในอันดับที่ 2-5 และ 7 เรียงตามลำดับ นับเป็นเม็ดเงินที่สูงมาก และเมื่อมองถึงแนวโน้มการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนในอนาคต มีอยู่หนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจ ซึ่งแต่เดิมนั้นสินค้าจากจีนขึ้นชื่อเรื่องการ Copy Grade A แต่ทว่าในปัจจุบันนั้น รัฐบาลจีนเริ่มควบคุมเข้มงวดเรื่องลิขสิทธิ์มากขึ้น และประชาชนในจีนเองก็เริ่มตื่นตัวในเรื่องของการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ รวมถึงการจดสิทธิบัตรด้านนวัตกรรมของสินค้า จากเดิมในปี 2010 สถิติการจดสิทธิบัตรด้านทรัพย์สินทางปัญญาในจำนวนประชากร 10000 คน จะอยู่ที่ 1.7 รายการ แต่ทว่าในปี 2017 ที่ผ่านมา พบว่าสถิติเพิ่มขึ้นเป็น 9.8 รายการ หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 6 เท่า

แนวโน้มเช่นนี้ทำให้เกิดยุคสมัยใหม่ของการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน

เคยมีคนจำกัดความไว้ว่า “ยุคนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” แต่ถึงอย่างไร ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าในอนาคต ประเทศจีนจะมีสินค้าและนวัตกรรมอะไรใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ มาให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน มาตีตลาดภายในประเทศไทยได้บ้าง